ALGEMENE VOORWAARDEN2018-09-30T16:02:10+00:00
ABOUT BY EVE | BY EVE

ALGEMENE VOORWAARDEN

HEB JE EEN VRAAG?

Kijk eens bij onze veelgestelde vragen, misschien dat hier je antwoord al bijstaat. Heb je toch een vraag? Neem dan contact met ons op.

KLANTENSERVICE BY EVE
(ma. t/m vr: 9:00 tot 18:00 uur)
+31(0)6 28 678 520 (alleen via WhatsApp bereikbaar) of hello@by-eve.nl

ALGEMEEN EN DEFINITIES
De algemene voorwaarden worden gebruikt om te rechten en verplichtingen van consument te bepalen en de rechten, diensten en verantwoordelijkheden van de ondernemer.

Bij het gebruik van en het aankopen via BY EVE stemt u in met deze algemene voorwaarden.

VESTIGINGS- EN ADRESGEGEVENS

BY EVE
Vestigingsadres: Zwartbont 20, 5507 KS Veldhoven (dit is geen bezoekadres)
Kamer van Koophandel registratie nummer: 59385561
BTW nummer: NL0039552195
E-mail: hello@by-eve.nl
Telefoonnummer: +31(0)6 28 678 520 (alleen via WhatsApp bereikbaar)

TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van de ondernemer en op iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld “naar de geest” van deze algemene voorwaarden. Dit geldt tevens voor onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van bepalingen in deze voorwaarden.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

COPYRIGHT
Op alle uitgaven van BY EVE, zowel off- als online rust copyright en beeldrecht. De teksten, illustraties en beelden van BY EVE zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de ondernemer. Wil je een van de teksten of beelden gebruiken, dan zijn daar vaak mogelijkheden toe, maar neem eerst even contact op via hello@by-eve.nl.

RETOURNEREN
U heeft 7 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan BY EVE retourneren, zonder dat u het product dient te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

Producten die aan BY EVE geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking.

De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDeal, bankoverschrijving of Paypal. Nadat de bedenktermijn van 7 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het desbetreffende product.

De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

LEVERING EN UITVOERING
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed (richtlijn 5 werkdagen) doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld. De consument heeft dan het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicaties. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op een schadevergoeding.

In geval van ontbinding zal de ondernemer zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, terugbetalen. Dit geldt uiteraard alleen voor producten van BY EVE  gekocht via www.shopbyeve.nl. Indien een product gekocht is bij een van de verkooppunten wordt de retour met de desbetreffende winkel geregeld.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal  BY EVE zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Eventuele retourzendingen hiervan zijn voor kosten van de ondernemer.

Het risico van beschadiging of van vermissing van producten berust bij BY EVE.

BETALING

De prijzen die op de webshop BY EVE staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.

Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

De betaling vindt plaats wanneer de order geplaatst is waarbij gebruikgemaakt wordt van één van de betaalmethoden vermeld op en aangeboden door de website.

In geval van wanbetaling van de consument heeft BY EVE behouders wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van BY EVE een schriftelijke bevestiging per e- mail van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht en wat het u kost.

BY EVE is aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zal BY EVE u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van mij het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Dit kan nooit meer zijn dan 50 procent van het totale aankoopbedrag.

De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.